Oraşul Frasin este o entitate administrativă aparţinătoare a judeţului Suceava, situată între municipiile Suceava şi Câmpulung Moldovenesc. Aşezare bucovineană, Oraşul Frasin este situat la confluenţa Suhei cu Moldova, râuri ce o străbat, primul de la sud la nord iar celălalt de la vest la est.  Geografic este o depresiune (Depresiunea Frasinului) care face parte din grupul de depresiuni înşirate pe valea Moldovei, între Pojorâta şi Gura Humorului, care împreună despart grupa nordică de grupa centrală a Carpaţilor Orientali fiind înconjurată de Obcina Mare (la nord), Ascutiţa şi Obcina Voroneţului (la est), continuându-se la sud cu Depresiunea Stulpicanilor.

Oraşul Frasin este unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţie urbană reunită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din 2 localităţi componente : Frasin şi Bucşoaia şi 2 sate aparţinătoare : Doroteia şi Plutoniţa.    Teritoriul oraşului a fost locuit din timpuri îndepărtate iar tradiţia locală vorbeşte că localităţile componente şi satele aparţinătoare îşi au destinul începuturilor legat tot de Ştefan cel Mare şi Sfânt, abia însă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, apar primele documente care pomenesc despre Frasin, Bucşoaia, Doroteia sau Plutoniţa.Situaţia administrativă de azi este rezultatul a numeroase modificări în timp. Înainte de 1775, cele 2 localităţi componente : Frasin şi Bucşoaia şi cele 2 sate aparţinătoare Doroteia şi Plutoniţa ţineau de Stulpicani. În anii următori, pentru puţină vreme, Bucşoaia este alăturată Voroneţului.Comuna, ca unitate administrativă cu acest nume, apare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atât în Bucovina, cât şi în Principatele Unite. Astfel în 1868, capitanatului (judeţului) Câmpulung îi erau arondate comunele Frasin, Bucşoaia şi Doroteia-Plutoniţa.De precizat este că toate cătunele satelor din depresiunea Frasin sunt considerate sate in anul 1900.    După al doilea război mondial, comunele Frasin (cu Bucşoaia) şi Doroteia (cu Plutoniţa) sunt subordonate raionului Gura Humorului care, la rândul său, făcea parte din regiunea Suceava până în anul 1968.În anul 2003 a avut loc ridicarea Frasinului la rangul de oraş.

Informații de actualitate