Acceptare copie carte de identitate în format electronic

În baza prevederilor art.2 din Legea nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Primăria orașului Frasin acceptă copia în format electronic după cartea de identitate

transmisă prin e-mail  registratura@primariaorasuluifrasin.ro