COMISIA nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism

GEMANAR FLORIN – presedinte
DOBRE RODICA – membru
GEMANARI GINA-PARASCHIVA – membru
PALAHNIUC IULIAN – membru
NACU ILIE – secretar

COMISIA NR.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii

CIORNEI CORNELIU NICOLAIE – presedinte
COJOCARIU CAMELIA ALINA – membru
GEMANARI STEFAN CRISTIAN – membru
ONISOR ALINA ELENA – membru
DRELCIUC DRAGOS BOGDAN – secretar

COMISIA NR.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilorr

MARIAN ARCADIE CONSTANTIN – presedinte
RUSU IOAN – membru
SOROHAN GHEORGHE – membru
VOLANSCHI CONSTANTIN – membru
BRATEANU ALEXANDRA – secretar