COMISIA NR. 1 pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism

Piticari Gheorghe
Stiglet Dragos
Rusu Gheorghe
Volanschi Constantin
Rusu Ioan
– Presedinte
– Secretar
– Membru
– Membru
– Membru

COMISIA NR. 2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii

Pop Ioan
Netea Ion
Dobre Rodica
Gemanari Stefan Cristian
Sorohan Gheorghe
– Presedinte
– Secretar
– Membru
– Membru
– Membru

COMISIA NR. 3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

Nacu Ilie
Morosan Ioan
Strugariu Gavril
Drelciuc Doina Felicia
Lupascu Danut Dumitru
– Presedinte
– Secretar
– Membru
– Membru
– Membru