PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24 din 09.02.2022 cu privire la prețul unic și tariful unic pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de către  Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Orașul  Frasin, județul Suceava.