ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartența unei suprafețe de teren de 562 mp la domeniul privat al Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 1170 mp la domeniul privat a Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 1210 mp la domeniul privat a Orașului Frasin

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1570 mp proprietate privată a Orașului Frasin, Județul Suceava.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 560 mp proprietate privată a Orașului Frasin, Județul Suceava

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 218 mp proprietate privată a Orașului Frasin, Județul Suceava.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 160 mp proprietate privată a Orașului Frasin, Județul Suceava.

ANUNȚ inițiere  PROIECTE DE HOTARARE privind apartenența unei suprafețe de teren de 505 mp la domeniul privat al Orașului Frasin, județul Suceava

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul Primăriei Orașului Frasin, județul Suceava și stabilirea taxei de salubrizare datorată bugetului local al Orașului Frasin, județul Suceava.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 300 mp la domeniul privat al Orașului Frasin, județul Suceava.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 10.000 mp la domeniul privat al Orașului Frasin, județul Suceava.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor Trupuri de pășune (pajiști permanente) BUCȘOAIA I, BUCȘOAIA II și VALEA SEACĂ aflate în proprietatea privată a  Orașului Frasin, județul Suceava

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la prețul unic și tariful unic pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de către  Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Orașul  Frasin

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartența unor suprafețe de teren la domeniul privat al Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartența unei suprafețe de teren de 1000 mp la domeniul privat al Orașului Frasin

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartența unor suprafețe de teren la domeniul privat al Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartența unei suprafețe de teren de 1000 mp la domeniul privat al Orașului Frasin

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 485 mp proprietate privată a Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 588 mp, proprietate privată a Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 1300 mp la domeniul privat al Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartenența unei suprafețe de teren de 350 mp la domeniul privat al Orașului Frasin.

ANUNȚ inițiere PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Frasin.

ANUNT initiere PROIECTE DE HOTARARE privind apartenenta unei suprafete de teren la domeniul privat al orasului Frasin

ANUNT initiere PROIECTE DE HOTARARE privind apartenenta unor suprafete de teren la domeniul privat al orasului Frasin

Proiect de hotarare privind vanzarea unui numar de 6 suprafete de teren situate in extravilanul orasuluiGura Humorului, proprietatea Orasului Frasin

Anunt initiere Proiect de hotarare priv. apartenenta unor suprafete de teren la domeniul privat al Orasului Frasin

Hotarare – Martie 2019

Anunt initiere Proiect de hotarare priv. aprobarea inchirierii prin incredintare directa trupuri de pasune

Anunt vanzare teren – 1155 mp

Hotarare – August 2017

Hotarare III – Aprilie 2017

Hotarare II – Aprilie 2017

Hotarare I – Aprilie 2017

Hotarare – Martie 2017

Hotarare – Ianuarie 2017

Hotarare – Decembrie 2016

Proiect Hotarare completare si modificare nomenclator stradal – 03.02.2016

Raport de evaluare Legea 52 in anul 2015