Informatii conform Art.76^1 din Legea 273/2006 care se regăsesc și la adresa uat.mdrap.ro

2024 – Trimestrul I
Anexa 40b
Balanta de verificare
Cheltuieli Buget 02
Cheltuieli Buget 10
Flux de trez cod 04
Flux de trezorerie cod 03
Venituri Buget 02
Venituri Buget 10
2023 – Trimestrul IV
Anexa 14b
Anexa 22
Anexa 34 cod 25
Anexa 40b
Bilant
Cheltuieli 02
Cheltuieli 10
cont de rez patr 10
Cont de rezultat patrimonial 02
Flux trez cod 03
Flux trez cod 04
Venituri 02
Venituri 10
2023 – Trimestrul III
Anexa 14b
Anexa 40
Bilant
Cont de executie cheltuieli
Cont de executie venituri
Cont de rezultat patrimonial total
Flux de trezorerie cod 03
Flux de trezorerie cod 04
2023 – Trimestrul II
Anexa 14
Anexa 30b
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie cheltuieli 10
Cont de executie cheltuieli 02
Cont de executie venituri 02
Cont de executie venituri 10
Cont de rez patrimonial
Flux pentru trezorerie
Fluxuri de trezorerie cod 03
Fluxuri de trezorerie cod 04
2023 – Trimestrul I
Anexa 14b
Anexa 40b
Anexa 30 – Plati restante total
Bilant
Cont de executie cheltuieli buget 02
Cont executie venituri buget 02
Cont rezultat patrimonial total
Flux de trezorerie 04
Flux trezorerie 03
2022 – Trimestrul IV
Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie Cheltuieli 02
Cont de executie venituri 02
Cont de rezultat patrimonial
Flux de trezorerie cod 03
Flux de trezorerie cod 04
2022 – Trimestul III
Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont executie cheltuieli 02
Cont executie cheltuieli 10
Cont executie venituri 02
Cont executie venituri buget 10
Cont rezultat patrimonial
Flux trezorerie cod 04
Flux trezorerie cod 03
2022 – Trimestrul II
Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie cheltuieli Buget local
Cont de executie venituri
Cont de rez patrim
Flux de trezorerie
2022 – Trimestrul I
Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie cheltuieli Buget Local
Cont de executie venituri Buget local
Cont de rez patrimonial
Flux trezorerie
2021 – 30 Dec
ANEXA 35 COD 26
ANEXA 35 COD 27
ANEXA 35b COD 29
ANEXA 40
BILANT
CONT DE EXECUTIE VENITURI ANEXA 12
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI BUG LOCAL ANEXA 13
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI BUG 10 ANEXA 11
CONT DE REZ PATRIMONIAL
FfLUX TREZ COD 03 FINANTE
FLUX TREZ COD 04
ANEXA 2
ANEXA 14b
ANEXA 34 COD 25
ANEXA 35b COD 28
SIT PL RESTANTE ANEXA 30
2021– 30 Sept
Anexa 14b
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie cheltuieli
Cont de executie venituri
2021– 23 Iulie
Anexa 14b
Anexa 40
Bilant
Cont de executie cheltuieli
Cont de executie venituri
Fluxuri de trezorerie cod 03
Fluxuri de trezorerie cod 04
Situatia platilor restante Anexa 30
2021 – 31 Martie
Anexa 14b
Anexa 30
Anexa 40b
Bilant
Cont de executie cheltuieli
Cont de executie venituri
Cont de rezultat patrimonial
Fluxuri de trezorerie COD 03
2020 – 31 Decembrie
Indicatori venituri si cheltuieli la 31.12.2020
Plăți restante la 31.12.2020
Anexa 14b
Anexa 2
ANEXA 22
ANEXA 30-A
ANEXA 30
ANEXA 34
Anexa 35a cod 27
ANEXA 35a- cod 26
ANEXA 35b-cod 28
ANEXA 35B-cod 29
ANEXA 40b-Situatia activelor si datoriilor
BILANT
Cont de executie-Chltuieli
Cont de executie-Venituri
CONT PATRIMONIAL-TOTAL
Flux de trezorerie (cod 03)
Flux de trezorerie (cod 04)
2020 – 30 Septembrie
Bilant
Cont de executie cheltuieli buget local
Cont de executie venituri buget local
Cont de executie cheltuieli bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cont de rezultat patrimonial
Flux de trezorerie cod 03
Flux trezorerie cod 04
Anexa 14b
Anexa 40
Indicatori venituri si cheltuieli la 30.09.2020
Anexa 30 – Situatia platilor restante
2020 – 30 Iunie
Bilant
Cont de executie cheltuieli buget local
Cont de executie venituri buget local
Cont de rez patrimonial
Flux de trezorerie cod 03
Flux trezorerie cod 04
Anexa 14b
Anexa 40
Indicatori venituri si cheltuieli la 30_06_2020
Situatia platilor restante
2020 – 31 Martie
BILANT
CONT DE EXECUTIE VENITURI
CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
FLUXURI DE TREZORERIE COD 03
FLUXURI DE TREORERIE COD 04
ANEXA 14b
ANEXA 40b
SITUATIA PLATILOR RESTANTE
2019 – 31 Decembrie
Bilant
Cont de rez patrimonial 02
Cont de rez. patrimonial TOTAL
Fluxuri de trezorerie  cod 03 finante
Fluxuri de trezorerie cod 03
Fluxuri de trezorerie cod 04
Cont de executie venituri
Cont de executie cheltuieli
Anexa 2
Anexa 14b
Anexa 22
Anexa 30 plăti restante
Anexa 30b
Anexa 34 cod 25
Anexa 35a cod 26
Anexa 35a cod 27
Anexa 35b cod 28
Anexa 35b cod 29
Anexa 40b
2018 – 31 Decembrie
Bilant la 31.12.2018
Cont De Executie Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Cheltuieli Buget Institutii Publice
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Rezultat Patrimonial Buget de Stat
Cont De Rezultat Patrimonial Buget Local
Fluxuri de Trezorerie cod 03 Finante
Fluxuri de Trezorerie cod 03 Trezorerie
Fluxuri de Trezorerie cod 04
Anexa 14b
Anexa 2
Anexa 22
Anexa 30
Anexa 30b1
Anexa 34
Anexa 35 cod 26
Anexa 35 a cod 27
Anexa 35 b cod 28
Anexa 35 b cod 29
Anexa 40 b
2017 – 31 Decembrie
Bilant
Anexa 2
Anexa 14b
Anexa 22
Anexa 30b
Anexa 30 – Plati restante
Anexa 34
Anexa 35a – cod 26
Anexa 35a – cod 27
Anexa 35b – cod 28
Anexa 35b – cod 29
Anexa 40 – Situatia activelor si datoriilor
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie – Venituri Buget Local
Cont De Executie – Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Cheltuieli – Buget Venituri proprii
Cont De Executie Venituri – Buget Venituri proprii
Fluxuri De Trezorerie Cod 03
Fluxuri De Trezorerie Cod 04
2017 – 31 Martie
Bilant
Anexa 14b
Anexa 40b
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli
Cont De Executie Venituri
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 03
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 04
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 03 – Lista finante
Situatia Platilot Restante
Situatia Centralizata
Situatia unor indicatori
2016 – 31 Decembrie
Indicatori
2016 – 30 Septembrie
Bilant
Anexa 14b
Anexa 33
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli
Cont De Executie Venituri
Flux
Flux de trezorerie
Situatia Platilot Restante
Situatia Activelor si Datoriilor
2016 – 31 Martie
Bilant
Anexa 14b
Anexa 30b 1
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli
Cont De Executie Venituri
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 03
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 04
Situatia Platilot Restante
Situatia Activelor si Datoriilor
Situatia unor indicatori
2015 – 31 Decembrie
Indicatori venituri si cheltuieli
Bilant la 31.12.2015
Cont De Executie Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Venituri Buget Local
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Rezultat Patrimonial Buget de Stat
Cont De Rezultat Patrimonial Buget Local
Fluxuri de Trezorerie cod 03 Finante
Fluxuri de Trezorerie cod 03 Trezorerie
Fluxuri de Trezorerie cod 04
Anexa 14b
Anexa 22
Anexa 30
Anexa 30b1
Anexa 33
Anexa 34
Anexa 35 cod 26
Anexa 35 a cod 27
Anexa 35 b cod 28
Anexa 35 b cod 29
Anexa 40 b
2015 – 30 Septembrie
Situatia Platilor Restante
Venituri si Cheltuieli
2015 – 31 Martie
Bilant
Anexa 14b
Anexa 33
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli
Cont De Executie Venituri
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 03
Situatia Fluxurilor De Trezorerie Formular 04
Situatia Platilot Restante
Situatia Activelor si Datoriilor
Situatia Centralizata
Situatia Platilor Restante
Venituri
2014 – 31 Decembrie
Bilant
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Cont De Executie Venituri Buget Local
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Situatia Fluxurilor De Trezorerie
Situatia Platilot Restante
Sinteza Platilor Restante si Arieratelor
Situatia Activelor si Datoriilor
Situatia Centralizata a Arieratelor
Situatia Modificarilor in Structura Activelor Nete
Situatia unor Indicatori Referitori la Protectia Copilului
2014 – 30 Septembrie
Bilant
Anexa 14b
Anexa 30b
Anexa 30 – Plati restante
Cont De Executie Cheltuieli
Cont de Executie Venituri
Cont de Rezultat Patrimonial
Situatia Fluxurilor De Trezorerie
Plati restante
Venituri
2014 – 30 Iunie
Bilant
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Cont De Executie Venituri Buget Local
Detaliere Cheltuieli Buget Finantat Partial Din Venituri Proprii
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 04
Situatia Platilot Restante
Situatia Platilor Restante – Iunie
Situatia Activelor si Datoriilor
Venituri – Iunie
2014 – 31 Martie
Bilant
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont De Executie Cheltuieli Buget Local
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Cont De Executie Venituri Buget Local
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 04
Fluxuri Trezorerie Listare Trezorerie
Situatia Activelor si Datoriilor
Situatia Centralizata
Situatia Platilot Restante
Situatia unor Indicatori Referitori la Protectia Copilului
Raport de analiza pe baza de Bilant la 31 03 2014
Nota Explicativa Situatii Financiare
2013 – 31 Decembrie
Bilant la 31.12.2013
Cont De Executie Cheltuieli la 31.12.2013
Cont De Executie Venituri la 31.12.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.12.2013
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.12.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Credite Interne la 31.12.2013
Cont De Profit si Pierdere la 31.12.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03 la 31.12.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2013
Plati restante la 31.12.2013
Situatia Activelor si Datoriilor la 31.12.2013
Situatia Centralizata la 31.12.2013
Anexa 2
Anexa 33
Anexa 34
Anexa 35 a
Anexa 35 b
Anexa 35 b cod 29
2013 – 30 Septembrie
Bilant la 30.09.2013
Cont De Executie Cheltuieli la 30.09.2013
Cont De Executie Venituri la 30.09.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.09.2013
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.09.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Credite Interne la 30.09.2013
Cont De Profit si Pierdere la 30.09.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03 la 30.09.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 04 la 30.09.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.09.2013
Plati restante la 30.09.2013
Situatia Activelor si Datoriilor la 30.09.2013
Situatia Centralizata la 30.09.2013
Situatia Platilor restante la 30.09.2013
Situatia unor Indicatori la 30.09.2013
2013 – 30 Iunie
Bilant la 30.06.2013
Cont De Executie Cheltuieli la 30.06.2013
Cont De Executie Venituri la 30.06.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.06.2013
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.06.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Credite Interne la 30.06.2013
Cont De Profit si Pierdere la 30.06.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03 la 30.06.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 04 la 30.06.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.06.2013
Situatia Activelor si Datoriilor la 30.06.2013
Situatia Centralizata la 30.06.2013
Situatia Platilor restante la 30.06.2013
Situatia unor Indicatori la 30.06.2013
2013 – 31 Martie
Bilant la 31.03.2013
Cont De Executie Cheltuieli la 31.03.2013
Cont De Executie Venituri la 31.03.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.03.2013
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.03.2013
Cont De Executie Cheltuieli Buget Credite Interne la 31.03.2013
Cont De Profit si Pierdere la 31.03.2013
Situatia Fluxurilor De Trezorerie la 31.03.2013
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.03.2013
Plati Restante la 31.03.2013
Situatia Activelor si Datoriilor la 31.03.2013
Situatia Centralizata la 31.03.2013
Situatia Platilor restante la 31.03.2013
Situatia unor Indicatori la 31.03.2013
Venituri la 31.03.2013
2012 – 30 Septembrie
Bilant la 30.09.2012
Cont De Executie Cheltuieli la 30.09.2012
Cont De Executie Venituri la 30.09.2012
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.09.2012
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.09.2012
Cont De Profit si Pierdere la 30.09.2012
Situatia Fluxurilor De Trezorerie la 30.09.2012
Plati Restante la 30.09.2012
Situatia Activelor si Datoriilor la 30.09.2012
Venituri la 30.09.2012
2012 – 30 Iunie
Bilant la 30.06.2012
Cont De Executie Cheltuieli la 30.06.2012
Cont De Executie Venituri la 30.06.2012
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.06.2012
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 30.06.2012
Cont De Profit si Pierdere la 30.06.2012
Situatia Fluxurilor De Trezorerie la 30.06.2012
Plati Restante la 30.06.2012
Situatia Platilor Restante la 30.06.2012
Venituri la 30.06.2012
2012 – 31 Martie
Bilant la 31.03.2012
Cont De Executie Cheltuieli la 31.03.2012
Cont De Executie Venituri la 31.03.2012
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.03.2012
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii la 31.03.2012
Cont De Rezultat Patrimonial la 31.03.2012
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.03.2012
Situatia Activelor Si Datoriilor 31.03.2012
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 03 la 31.03.2012
Situatia Fluxurilor De Trezorerie cod 04 la 31.03.2012
Situatia Unor Indicatori la 31.03.2012
Venituri la 31.03.2012
2011
Bilant la 31.12.2011
Cont De Executie Cheltuieli
Cont De Executie Cheltuieli Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Cont De Executie Venituri Buget Finantat Din Venituri Proprii Si Subventii
Cont De Rezultat Patrimonial
Cont Executie Venituri
Situatia Activelor Fixe Amortizabile Cod 26
Situatia Activelor Fixe Amortizabile Cod 27
Situatia Activelor Fixe Neamortizabile Cod 28
Situatia Activelor Fixe Neamortizabile Cod 29
Situatia Activelor Nete
Situatia Activelor Si Datoriilor
Situatia Fluxurilor De Trezorerie
Situatia Unor Indicatori
Venituri, Cheltuieli Si Excedente
Alte Disponibilitati Banesti
2010
Bilant la 31.12.2010
Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2010
Situatia platilor restante la 31.12.2010