Certificate de urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

  • cererea – tip (F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism)
  • copie după buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare firmă – după caz
  • planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
    • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
    • pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie).

Lista certificatelor de Urbanism 2023

Lista certificatelor de Urbanism 2022

TAXE SPECIFICE ȘI MOD DE CALCUL TAXĂ ELIBERARE CERTIFICAT URBANISM