ACTE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE NAȘTERE EMISE DE AUTORITĂȚILE STRĂINE (domiciliul titularul certificatului / extrasului este pe raza orașului Frasin)

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

– Cererea de transcriere – anexa nr. 33 din HG 64/2011 (APASA PENTRU DOCUMENT) întocmită în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor:

  • documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 ) la care  România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal);
  • documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate:
    Regasiti ( Statele semnatare – Instituția Prefectului (gov.ro) )lista tarilor cu care Romania a incheiat astfel de conventii
  • documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 (exemplu IORDANIA, ALGERIA)

– Certificatul / Extrasul de naştere, eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor și traducerea legalizată – original

– Declaraţia părintele care solicită transcrierea, autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau dată în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz,  în cazul în care în certificatul/ extrasul de naştere străin prezentat, nu există rubrica referitoare la sexul minorului

– Cărţile de identitate ale părinţilor pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară, paşapoartele pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate – în original (în acest din urmă caz este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Serviciul public comunitar local de Evidenţă a Persoanelor), actul/cartea de identitate/paşaportul (pentru părintele cetăţean străin) precum şi traducere legalizată, după caz

– Certificatul de căsătorie al părinţilor

– Certificatele de naştere/deces ale părinţilor, sentinţele de divorţ, precum şi traduceri legalizate, după caz – în original

– Declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului – anexa nr. 34 din HG 64/2011 (APASA PENTRU DOCUMENT) , în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite

– Declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit – anexa nr. 35 din HG 64/2011 (APASA PENTRU DOCUMENT)