MODEL Cerere tip

Primăria Orasului Frasin
Adresa: str. Principala, nr. 90
Data: …………………………………………………..
Stimate domnule/Stimată doamnă…………………. ………………………………………..
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie a urmatoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile solicitate cât mai concret):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (opţional):
…………………………………………………………………
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă sesolicită copii în format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
……………………………… (semnatura petentului)
Numele şi prenumele petentului:
………………………………………………………………….
Adresa:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Profesia (opţional):…………………………………………….
Telefon (opţional): …………………………………………….
Fax (opţional): ………………………………………………..

MODEL Reclamatie raspuns negativ

Primăria Orasului Frasin
Adresa: str. Principala, nr. 90
Data: …………………………………………………..
Stimate domnule/Stimată doamnă…………………. ………………………………………..
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul………… din data de…………. am primit un răspuns negativ, la data de………………., într-o scrisoare semnată de…………………………………………………… (completaţi numele respectivului funcţionar).
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public din urmatoarele considerente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
……………………………… (semnatura petentului)
Numele şi prenumele petentului:
………………………………………………………………….
Adresa:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Profesia (opţional):…………………………………………….
Telefon (opţional): …………………………………………….
Fax (opţional): ………………………………………………..

MODEL Reclamatie lipsa raspuns

Primăria Orasului Frasin
Adresa: str. Principala, nr. 90
Data: …………………………………………………..
Stimate domnule/Stimată doamnă…………………. ………………………………………..
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul………… din data de……….. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public din urmatoarele considerente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
……………………………… (semnatura petentului)
Numele şi prenumele petentului:
………………………………………………………………….
Adresa:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Profesia (opţional):…………………………………………….
Telefon (opţional): …………………………………………….
Fax (opţional): ………………………………………………..